Referenzen

Horizon Global Europe-Africa

  • Szymon Mikus

Dyrektor regionu Europa Środkowo-Wschodnia (CEE - Polska, Rosja, Czechy,    Słowacja, Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia)

 

  • Sebastian Szulik

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

 

  • Wojciech Lisiak

Kierownik Administracji Sprzedaży

 

  • Jarosław Kajda

Specjalista ds. Sprzedaży

 

  • Maciej Meier

Specjalista Wsparcia Technicznego i Logistycznego

 

  • Dawid Marzec

Wsparcie Techniczne & Logistyczne