Referenzen

Horizon Global Europe-Africa

  • Szymon Mikus

Dyrektor regionu Europa Środkowo-Wschodnia (CEE - Polska, Rosja, Czechy, Słowacja, Węgry,  Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia)

 

  • Wojciech Lisiak

Kierownik Administracji Sprzedaży

 

  • Joanna Magdziak-Pondo

Specjalista Administracji Sprzedaży

 

  • Mateusz Maternia

Specjalista Wsparcia Technicznego i Logistycznego

 

  • Dawid Marzec

Specjalista Wsparcia Technicznego i Logistycznego

 

  • Adam Pałucki

Młodszy Asystent Sprzedaży