Napędzają nas innowacje!

Zestawy Elektryczne

IDENTYFIKACJA PRZYCZEPY

Poprzez identyfikację przyczepy do pojazdu ciągnącego lub elementu sterującego przekazana zostaje informacja, że podłączona została przyczepa. Informację tą wykorzystuje się dla kontroli kierunkowskazów, odłączenia sensora parkowana i innych funkcji sterujących. Poprzez zamontowany w gnieździe mikroprzełącznik można przekazać informację do urządzenia sterującego lub bezpośrednio do układu elektroniki pojazdu.  Obecnie podłączenie przyczepy jest najczęściej identyfikowane poprzez rozpoznanie dołączanego obciążenia elektrycznego, a ta informacja jest następnie przekazywana dalej. 

URZĄDZENIE STERUJĄCE OŚWIETLENIEM PRZYCZEPY

W ten sposób nazywa się urządzenia, które częściowo lub całkowicie zarządzają oświetleniem przyczepy. Sterowanie następuje z reguły poprzez lampki zwrotne, a następnie dołączony do urządzenia sterującego Dauerplus zaopatruje przyczepę. W przypadku pojazdów bez funkcji Check-Control kierunkowskazy i światło przeciwmgielne sterowane jest przez urządzenie sterujące. W przypadku pojazdów z funkcją Check-Control cała przyczepa jest zasilana przez urządzenie sterujące, tak więc układ elektroniki pojazdu jest obciążony tylko w minimalnym stopniu. Można zrezygnować z wymiany przerywacza.

PRZERYWACZ

Przerywacz, często także nazywany „przekaźnikiem kierunkowskazu” steruje przekazywaniem impulsu do kierunkowskazu pojazdu lub ewentualnie przyczepy. Ewentualne błędy w funkcjonowaniu oznaczają zmianę częstotliwości migania lampek kontrolnych. Z reguły przerywacz zamontowany jest układzie centralnej elektroniki, może także być sprzężony z przełącznikiem awaryjnym lub innymi jednostkami kontrolnymi. Celem jazdy z przyczepą najczęściej wymienia się oryginalny przerywacz na przerywacz z funkcją C2 i dodatkowo instaluje się funkcję kontrolną. Na rynku istnieją bardzo różne typu przerywaczy z różnymi końcówkami łączącymi, które często przy montażu przerywacza z funkcją C2 należy łączyć poprzez adaptery. 

LAMPKI KONTROLNE C2

Często używane urządzenie kontroli działania kierunkowskazów przyczepy zaprojektowane zgodnie z ustawowymi przepisami (rynek niemiecki). Z reguły jest to zielona lampka kontrolna, która sterowana jest przez przerywacz. Lampka ta powinna być umiejscowiona w obszarze z zasięgu wzroku kierowcy lub jest wbudowana w deskę rozdzielczą pojazdu. Sygnalizuje ona funkcję i awarię kierunkowskazów przyczepy i pracuje wspólnie z oryginalnymi lampkami kontrolnymi.

CHECK-CONTROL (CC)

Jako Check-Control (także nazywane CC) określa się urządzenia zainstalowane w pojazdach, które kontrolują oświetlenie pojazdu i informują o ewentualnych zakłóceniach. Wiele typów pojazdów jest dostępnych zarówno z urządzeniem CC jak i bez. Informacja o zakłóceniu podawana jest w formie optycznej lub akustycznej i zachowywana jest wyświetlaczu informującym lub w komputerze pokładowym. Ponieważ w tego typu pojazdach przyczepy muszą pracować niezależnie od oświetlenia pojazdu konieczne są tzw. zestawy elektryczne obsługujące funkcję CC lub zestawy elektryczne z możliwością rozszerzenia z interfejsem CC, aby uniknąć uszkodzeń w układzie elektrycznym pojazdu. Zestawy elektryczne z interfejsem CC należy przy wbudowanym systemie CC uzupełnić przez zestaw rozszerzający CC. Na rynku niestety pojawiają się wiązki uniwersalne tańsze, których działanie w pojeździe jest na pierwszy rzut oka poprawne, ale bardzo często zamiast system ten obsługiwać - omijają go, tak żeby uzyskać niższą cenę końcową produktu. Efektem jest brak funkcji CC w pojeździe, a także brak “opieki” tej funkcji nad oświetleniem przyczepy. Wiązki westfalii produkowane są tak, aby wszystkie systemy obsługiwać a nie wyłączać, przez co w tym przypadku komputer zasygnalizuje nam, gdy zaistnieje problem z oświetleniem.

DATABUS

Jest to specjalny rodzaj przesyłu danych w pojeździe. Z reguły większość urządzeń sterujących jest wzajemnie połączona poprzez Databus i dzięki temu wymieniają konieczne sygnały. W niektórych pojazdach także urządzenie sterujące przyczepy jest połączone z siecią komputera pokładowego pojazdu właśnie poprzez Databus.

GNIAZDO CRIMP

Jako gniazdo Crimp określa się ogólnie gniazdo, w którym styki gniazda są już zaciśnięte i zadane dla danego styku.

STAŁE ZASILANIE DLA PRZYCZEPY

(napięcie jest podawane nawet po wyciągnięciu kluczka ze stacyjki) Styk nr 9 w 13 biegunowym gniazdku jest przewidziany zgodnie z DIN/ISO 11446 do trwałego przenoszenia napięcia elektrycznego bezpośrednio z akumulatora zacisk 30 (Klemme 30). W większości 13 biegunowych urządzeń elektrycznych przygotowano odpowiednie łącze (przynajmniej 2,5 mm2 przekroju, maks. 20A) i przynależny do tego styk nr 13 z masą.

INSTRUKCJA MONTAŻU

W instrukcji montażu opisano proces instalacji urządzenia elektrycznego i haka, specjalnie dla danego typu pojazdu lub ogólnie.

OBSŁUGA / ODCIĘCIE FUNKCJI CZUJNIKÓW PARKOWANIA

W przypadku awarii, np. żarówki kierunkowskazu w pojeździe następuje zastępcze miganie światłem tylnej lampy pojazdu. Błąd jest wskazywany na wyświetlaczu pojazdu i nie powinien mieć wpływu na funkcję przyczepy.  W przypadku wielu produkowanych aktualnie pojazdów w chwili awarii światła postojowego jako światło zastępcze włącza się przyciemnione światło stopu. Z reguły w tej sytuacji kierowca pojazdu otrzymuje informacje o wystąpieniu awarii. 

KODOWANIE KONTROLI OŚWIETLENIA PRZYCZEPY

Kontrola kierunkowskazów przyczepy jest przygotowywana w układzie pokładowym pojazdu i musi być na nowo zakodowana po dokonaniu montażu zestawu elektrycznego.

PRZEWÓD ŁADOWANIA

Styk nr 10 w 13-biegunowym gnieździe jest przewidziany zgodnie z DIN/ISO 11446 do podłączenia przewodu ładowania do akumulatora w przyczepie. W większości 13-biegunowych urządzeń elektrycznych przygotowane jest odpowiednie łącze (przynajmniej 2,5 mm2 przekroju, maks. 20A).  Przewód ten jest połączony za pomocą przekaźnika rozdzielającego z akumulatorem już chwili, gdy włączony zostaje zapłon lub pracuje silnik. Zasilanie z tego przewodu można wykorzystać do ładowania drugiego akumulatora lub podłączenia lodówki w przyczepie.

ODŁĄCZANIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNEGO

Zgodnie z ECE R 48 można podczas jazdy z przyczepą odłączyć światło przeciwmgielne pojazdu ciągnącego. W przypadku montażu bagażników do załadunku (rowerowy) z jednostką oświetleniową światło to musi być odłączone celem uniknięcia odblasku. Samoczynne odłączenie i ponowne załączenie w pojeździe ciągnącym realizowane jest w następujący sposób:

  • poprzez mechaniczne odłączenie styków w gnieździe lub poprzez tzw. mikroprzełącznik
  • poprzez dodatkowy przekaźnik rozłączający
  • automatycznie poprzez urządzenia sterujące w chwili zidentyfikowania montażu przyczepy
ŚCIEMNIANIE TYLNYCH ŚWIATEŁ

Jeśli jedna i ta sama żarówka ma możliwość świecenia z różną jasnością, to mamy do czynienia ze ściemniającymi sygnałami. Sygnały te wychodzą z komputera pokładowego pojazdu i dzięki nim za pomocą zwykłej żarówki 21 Watt z jednym żarnikiem można uzyskać różne jasności i wskazywać raz światło postojowe, a raz światło stopu. Ten układ techniki wymaga zazwyczaj specjalne urządzenia sterownia przyczepą, które są instalowane do zestawów elektrycznych przeznaczonych do konkretnych pojazdów.

GNIAZDA 7-BIEGUNOWE ZGODNE Z DIN/ISO 1724

Zwykłe łącze wtyczkowe (wersja- N), nie jest wodoodporne, wystarcza, aby spełnić podstawowe warunki ustawowe. Brak możliwości przekazywania sygnałów Dauerplus lub światło cofania, ponieważ wszystkie styki są zajęte, patrz plan połączeń stykowych w katalogu. Od roku 01.01.1991 światło cofania jest obowiązkowe w pojazdach osobowych i bagażnikach załadunkowych (rowerowe) ze światłem. Dla tego typu urządzeń gniazdo 7-biegunowenie jest wystarczające.

GNIAZDA 7-BIEGUNOWE ZGODNE Z DIN/ISO 3732

Zwykłe łącze (wersja- S) jako gniazdo uzupełniające do 7-biegunowego gniazda standardowego dla światła cofania i sygnału Dauerplus, plan styków nie jest identyczny z 7-biegunowym gniazdem standardowym (używane częściowo w GB)

GNIAZDA 13-BIEGUNOWE ZGODNE Z DIN/ISO 11446

Zwykłe łącze wtyczkowe, wodoodporne, łatwe w obsłudze. Spełnia standardy przemysłu motoryzacyjnego. Może przekazywać sygnał Dauerplus i światło cofania, oraz posiada jeszcze rezerwy, które można wykorzystać w obszarze wyposażenia kampingowego.

UNIVERSALNY ZESTAW ELEKTRYCZNY

Są to oferowane przez Westfalia-Automotive instalacje elektryczne, które można zastosować w wielu modelach samochodów. Jest to instalacja nie wyposażona w konektory oryginalne, przez co ich montaż może być bardziej czasochłonny. Zaletą jest niższa cena. 
Instalacje tego typu, pod warunkiem, że zostały odpowiednio dobrane do pojazdu, są w pełni funkcjonalne i zintegrowane z systemem elektronicznym.

WTYCZKA CENTRALNA

Zamontowane w tylnej części pojazdu gotowe łącze wtyczkowe, które wykorzystywane jest do podłączenia zestawu przewodów przyczepy.

INSTALACJA Z PODŁĄCZENIEM ORYGINALNYM / SPECYFICZNYM DLA DANEGO POJAZDU

Podłączenia do pojazdu wykonuje się poprzez istniejące gniazda celem skrócenia czasu montażu i wykluczenia popełnienia błędu.

WESTFALIA –TRONIC (MODUŁ)

W ten sposób oznacza się urządzenia elektryczne, które współpracują z urządzeniem sterującym przyczepą i z reguły nie wymagają żadnej ingerencji w deskę rozdzielczą pojazdu. Awarie w układzie kierunkowskazów przyczepy są ukazywane poprzez zwiększenie częstotliwości kontrolek kierunkowskazów w pojeździe. Nie ma konieczności montażu dodatkowej lampki C-2.