Privatlivspolitik

 

1. Overblik over databeskyttelse

Generelle oplysninger

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamling på denne hjemmeside (dvs. “dataansvarlig”)?

Oplysninger indsamlet på denne hjemmeside behandles af ​​hjemmesidens ejer, hvis kontaktoplysninger findes i afsnittet "Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt "den dataansvarlige" i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

Vi indsamler dine data, når du deler dine data med os, f.eks. via de oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer, eller efter at du har givet samtykke til registreringen af dem, når du besøger vores hjemmeside. Disse data er primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunktet for dit besøg på vores hjemmeside). Disse oplysninger registreres automatisk, når du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at garantere, at hjemmesiden fungerer korrekt. Andre data kan blive brugt til at analysere, hvordan du bruger vores hjemmeside.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har ret til, når som helst, at modtage information om kilden, modtagerne og formålet med dine arkiverede personoplysninger uden at skulle betale et gebyr for dette. Du har også ret til at kræve, at dine data rettes eller slettes. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, hvilket er gældende for al fremtidig databehandling. Desuden har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine data begrænses under visse omstændigheder. Du har endvidere ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål om dette eller har andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores hjemmeside, kan statistisk analyse af din browseradfærd forekomme. Disse analyser udføres primært med det, vi kalder analyseprogrammer.

En analyse udføres kun med dit samtykke, som indhentes via det anvendte samtykkeværktøj. Detaljeret information om de anvendte analyseværktøjer findes i følgende privatlivspolitik. Her kan du også til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke.

2. Hosting

Ekstern hosting

Vores hjemmeside hostes af en ekstern tjenesteudbyder (vært). Personoplysninger, der indsamles på dette websted, gemmes på værtens servere. Disse kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktanmodninger, metadata og kommunikation, kontraktoplysninger, kontaktoplysninger, navne, hjemmeside-adgang og andre data, genereret via en hjemmeside.

Værten bruges til at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR) og af hensyn til sikker, hurtig og effektiv levering af vores online tjenester af en professionel udbyder (Artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).

Vores vært behandler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine tjenesteforpligtelser og til at følge vores instruktioner vedrørende disse data.

Vi bruger følgende vært: TWT Digital Group GmbH, Düsseldorf

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med den ovennævnte udbyder. Dette er en aftale, påkrævet af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), der garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden på baggrund af vores instrukser og i overensstemmelse med GDPR.

3. Generelle anvisninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Ejerne af denne hjemmeside og dets sider tager beskyttelsen af ​​dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler derfor dine personoplysninger som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesretlige regler og denne privatlivspolitik.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige oplysninger. Personoplysninger omfatter data, der kan bruges til personligt at identificere dig. I nærværende privatlivspolitik redegøres for, hvilke oplysninger vi indsamler og hvad vi bruger dem til. Den redegør også for, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen via internettet (dvs. via e-mail kommunikation) kan blive udsat for sikkerhedsbrister En fuldstændig beskyttelse af, at tredjepart får adgang til oplysningerne, er ikke mulig.

 

Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt “den dataanvarlige” i GDPR)

Den dataansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er:

Westfalia-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tyskland

Telefon: +49 5242 907 0
E-mail: ea-ger-info@horizonglobal.com

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der alene eller sammen med andre træffer beslutninger om formålet med og ressourcerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Lagringsvarighed

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil det formål, hvortil de blev indsamlet, ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, slettes dine data, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at gemme dine personlige data (f.eks. tilbageholdelsesperioder i henhold til skatteret eller handelsret); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

Udpegelse af en databeskyttelsesansvarlig som foreskrevet ved lov

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

Biehn & Professionals GmbH
Wiesenstraße 32
33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: 02944 – 979 71 0
 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager over databeskyttelse hos Westfalia-Automotive, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på datenschutz@horizonglobal.com

Oplysning om dataoverførsel til USA og andre lande uden for EU

På vores hjemmeside er værktøjer fra virksomheder hjemmehørende i USA eller andre, ud fra et databeskyttelsesperspektiv, usikre lande udenfor EU, blandt andet integreret. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overføret til disse lande udenfor EU og blive behandlet der. Vi må påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, som kan sammenlignes med det, der gælder i EU. Amerikanske virksomheder er f.eks. forpligtet til at videregive personoplysninger til efterretningstjenesterne, og du har som den registrerede ingen mulighed for at forsvare dig selv i retten. Det kan således ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. Secret Service) behandler, analyserer og permanent arkiverer dine personoplysninger med henblik på overvågning. Vi har ingen kontrol over denne databehandling.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af data

Mange databehandlingsprocedurer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagetrække et allerede givet samtykke. Dette berører ikke lovligheden af den dataindsamling, der har fundet sted inden din tilbagetrækning.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde, ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (art. 21 GDPR)

I TILFÆLDE AF, AT DATA BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6(1)(E) ELLER (F) I GDPR, HAR DU RET TIL NÅR SOM HELST AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER PÅ BAGGRUND AF DIN UNIKKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET JURIDISKE GRUNDLAG, SOM DATABEHANDLING ER BASERET PÅ, KAN FASTSLÅS VED AT LÆSE DENNE ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE. HVIS DU LOGGER EN INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI ER I STAND TIL AT FREMLÆGGE TUNGTVEJENDE GRUNDE TIL BEHANDLINGEN AF DINE DATA, DER OPVEJER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER AT GØRE KRAV PÅ, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE RETTIGHEDER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(1) I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE REKLAME, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER TIL SÅDANNE REKLAMEFORMÅL. DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERING I DET OMFANG, DENNE KNYTTER SIG TIL DIREKTE REKLAME AF DENNE KARAKTER. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE REKLAME (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(2) I GDPR).

Ret til at indgive klage til en kompetent tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR, har registrerede ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de normalt har deres bopæl eller arbejdssted eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive klage gælder uanset andre tilgængelige foranstaltninger, procedurer eller retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at data, som vi automatisk behandler på baggrund af dit samtykke eller for at opfylde en aftale, overdrages til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Kræver du direkte overførsel af dine data til en anden dataansvarlig, kan dette kun ske, såfremt det er teknisk muligt.

SSL og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og for at beskytte overførsel af fortroligt indhold, som for eksempel ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som hjemmesideejer, anvendes et SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan se, om en forbindelse er krypteret ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og på hængelåssymbolet i browserens adresselinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysning om, berigtigelse og sletning af data

Inden for rammerne af gældende lovbestemmelser, har du til enhver tid krav på vederlagsfrit at få oplysninger om dine arkiverede personoplysninger, deres kilde og modtagere samt formålet med databehandlingen, og i givet fald ret til at kræve, at dine oplysninger berigtiges eller slettes. Har du spørgsmål om dette eller andre spørgsmål om personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til hver en tid kontakte os vedrørende dette. Din ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger gælder i følgende tilfælde:

  • I tilfælde af, at du bestrider rigtigheden af de data om dig, som vi har arkiveret, har vi som regel brug for lidt tid til at undersøge denne påstand. I den tid, denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personlige data udføres på en ulovlig måde, har du mulighed for at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i stedet for at kræve sletning af dataene.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre krav på juridiske rettigheder, har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning af disse.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21(1) i GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder vejes op mod hinanden. Så længe det ikke er fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, kan disse data – med undtagelse af arkivering – kun blive behandlet med dit samtykke, eller med henblik på at håndhæve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder, for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige grunde af almen interesse anført af Den Europæiske Union eller et EU-land.

Indsigelse mod uopfordrede e-mails

Vi gør hermed udtrykkeligt indsigelse mod, at de kontaktoplysninger, vi har offentliggjort som led i informationspligten om vores hjemmeside, bruges til at fremsende reklame og informationsmaterialer, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Hjemmeside ejererne forbeholder sig udtrykkeligt ret til retlige tiltag, hvis der uopfordret fremsendes reklameoplysninger, eksempelvis gennem SPAM-mails.

4. Registrering af data på denne hjemmeside

Cookies

Vores hjemmesider og internetsider benytter såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, der ikke forvolder skader på din computer. De gemmes enten midlertidigt under en session (session-cookies), eller de arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Session-cookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

I visse tilfælde er det muligt, at tredjepartscookies gemmes på din enhed, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse cookies giver dig eller os mulighed for at anvende visse tjenester, der tilbydes af tredjepart (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har en række funktioner. Mange cookies er teknisk vigtige, da visse hjemmesidefunktioner ikke fungerer uden cookies (f.eks. indkøbskurv eller visning af videoer). Formålet med andre cookies kan være at analysere brugeradfærd eller visning af salgsfremmende meddelelser.

Cookies, der er nødvendige for at kunne gennemføre elektroniske kommunikationstransaktioner (påkrævede cookies) eller for at kunne stille visse funktioner til rådighed, som du ønsker (funktionelle cookies, f.eks. indkøbskurv-funktionen) eller cookies, der er nødvendige for optimering af webstedet (f.eks. cookies, der giver målbar indsigt i hjemmeside besøgende), lagres på grundlag af art. 6(1)(f) i GDPR, medmindre et andet juridisk grundlag anføres. Hjemmesideejeren har en legitim interesse i at der gemmes cookies for at stille sine servicer teknisk fejlfrit og optimeret til rådighed. Hvis der er blevet anmodet om dit samtykke til opbevaring af cookies, gemmes de respektive cookies udelukkende, hvis samtykket er opnået (art. 6(1)(a) i GDPR), dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan konfigurere din browser sådan, at du får besked, hver gang der gemmes cookies, og kun tillade cookies i bestemte tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i bestemte tilfælde eller helt generelt eller aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Når cookies deaktiveres, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænsede.

Hvis tredjepartscookies bruges, eller hvis cookies bruges til analytiske formål, underretter vi dig separat i forbindelse med denne databeskyttelsespolitik og beder om dit samtykke, hvis det er relevant.

Samtykke til cookies med Usercentrics

Denne hjemmeside bruger Usercentrics-teknologien til cookie-samtykke til at opnå dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed samt dokumentation, der er kompatibel med databeskyttelseslovgivningen. Denne teknologi tilbydes og leveres af Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Tyskland, websted: https://usercentrics.com/ (i det følgende benævnt "Usercentrics").

Når du besøger vores hjemmeside, overføres følgende personoplysninger til Usercentrics:

• Din erklæring (er) om samtykke eller din tilbagekaldelse af din erklæring (er) om samtykke

• Din IP-adresse

• Oplysninger om din browser

• Oplysninger om din enhed

• Datoen og tidspunktet for dit besøg på vores hjemmeside

Derefter gemmer Usercentrics en cookie i din browser for at give mulighed for at tildele din samtykkeerklæring(er) eller tilbagekalde disse tidligere. De oplysninger, der registreres på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem eller Usercentrics-cookien eller indtil formålet med arkivering af dataene ikke længere er gældende. Dette berører ikke obligatoriske, lovpligtige opbevaringsperioder.

Usercentrics bruger cookies til at indhente de lovpligtige erklæringer om samtykke. Det juridiske grundlag for brug af sådanne cookies er art. 6, stk. 1, litra c), GDPR.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med den ovennævnte udbyder. Dette er en aftale, der er påkrævet af databeskyttelsesloven, der garanterer, at de kun behandler personoplysninger om vores webstedsbesøgere baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af ​​denne hjemmeside og dets internetsider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte server-logfiler, som din browser overfører automatisk til os. Oplysningerne omfatter:

• Browsertype og browserversion

• Det benyttede operativsystem

• URL-adresse til henvisning

• Værtsnavnet på den computer, der indlæses fra

• Tidspunkt for serverforespørgslen

• IP-adresse

Disse data flettes ikke med andre datakilder.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Ejeren af ​​hjemmesiden har en legitim interesse i teknisk fejlfri præsentation og optimering af hjemmeside, og til dette formål skal serverlogfiler registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, opbevares dine oplysninger fra forespørgselsformularen inklusive de deri angivne kontaktoplysninger hos os med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandling af ​​disse oplysninger sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b), GDPR, hvis din forespørgsel vedrører udførelsen af ​​en kontrakt, eller hvis foranstaltninger før aftalens kontrakt er nødvendige. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, vi får (art. 6, stk. 1, litra f, GDPR) eller i din aftale (artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR) hvis du har anmodet om dette.

De oplysninger, du angiver i kontaktformularen, bliver hos os, indtil du kræver dem slettet, du tilbagekalder dit samtykke i at de opbevares, eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter når behandlingen af din forespørgsel er afsluttet). Obligatoriske lovmæssige bestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmes og behandles din forespørgsel inklusive alle resulterende personlige data (navn, forespørgsel) med henblik på behandling af din forespørgsel. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 (1) (b) GDPR, hvis din forespørgsel vedrører opfyldelsen af ​​en kontrakt eller er påkrævet for udførelsen af ​​foranstaltninger før indgåelse af en kontrakt. I alle andre tilfælde behandles dataene på baggrund af vores legitime interesse i effektiv håndtering af forespørgsler, der sendes til os (art. 6, stk. 1, litra f, GDPR) eller på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1) (a) GDPR), hvis det er blevet indhentet.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til lagring af oplysninger eller formålet med datalagring bortfalder (f.eks. efter behandling af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket heraf.

Registrering på denne hjemmeside

Du har mulighed for at tilmelde dig på denne hjemmeside for at kunne benytte ekstra funktioner på hjemmesiden. Vi bruger kun de indtastede oplysninger med det formål at bruge det respektive tilbud eller den pågældende tjeneste, som du har tilmeldt dig. De påkrævede oplysninger, vi anmoder om på registreringstidspunktet, skal gives i deres helhed, ellers afviser vi registreringen.

For at underrette dig om vigtige ændringer i omfanget af vores portefølje eller i tilfælde af tekniske ændringer, bruger vi den e-mailadresse, der blev oplyst på registreringstidspunktet.

Vi behandler de oplysninger, der er indtastet på registreringstidspunktet på baggrund af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR).

De oplysninger, der indsamles under registreringen, vil blive gemt af os, så længe du er registreret på denne hjemmeside og vil derefter blive slettet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Behandling af oplysninger (kunde og aftaleoplysninger)

Vi indsamler, behandler og benytter kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for etablering, indholdsmæssig udformning eller ændring af retsforholdet (brugerdata). Disse handlinger sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b), GDPR, der tillader behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale eller foranstaltninger, der træffes forud for en aftale. Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger i forbindelse med brug af ​​vores hjemmeside (brugerdata) i det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre brugerens brug af servicen og til fakturering.

De indsamlede kundeoplysninger slettes ​​ved afslutning af ordren eller afslutning af ​​forretningsforholdet. Lovmæssige opbevaringsfrister berøres ikke heraf.

5. Analyse værktøjer og reklame

Google Analytics

Denne hjemmeside anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen af ​​denne service er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for hjemmesideejeren at analysere adfærdsmønstre for besøgende på hjemmesiden. Til dette formål modtager hjemmesideejeren en række brugerdata, såsom tilgåede sider, tidsforbrug på siden, det anvendte operativsystem og brugerens oprindelse. Google kan konsolidere disse data i en profil, der er allokeret til den respektive bruger eller brugerens enhed.

Desuden giver Google Analytics os mulighed for blandt andet at registrere din mus og scrolling bevægelser og klik. Google Analytics bruger forskellige modelleringsmetoder til at udvide de indsamlede datasæt og bruger maskinindlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det lettere at genkende ​​brugeren med henblik på at analysere brugeradfærdsmønstre (f.eks. cookies eller enhedens fingeraftryk). Oplysninger om brug af hjemmesiden, der er registreret af Google, overføres som regel til en Google-server i USA, hvor de opbevares.

Dette analyseværktøj anvendes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Ejeren af ​​denne hjemmeside har en legitim interesse i analysen af ​​brugeradfærdsmønstre for at optimere både de tjenester, der tilbydes online, og ejerens reklameaktiviteter. Hvis der er blevet anmodet om en tilsvarende aftale (f.eks. en aftale om opbevaring af cookies), foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 (1) (a) GDPR; aftalen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Detaljer findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonymisering

På denne hjemmeside har vi aktiveret funktionen IP-anonymisering. Dermed bliver din IP-adresse afkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har undertegnet EØS-aftalen, før den overføres til USA. Den komplette IP-adresse vil kun blive overført til én af ​​Googles servere i USA i undtagelsestilfælde og vil så blive afkortet der. Efter ordre fra ​​ hjemmesides ejer, bruger Google disse oplysninger til at analysere din brug af denne hjemmeside til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at udføre andre serviceydelser for hjemmesidens ejer i forbindelse med brugen af hjemmesiden og af internettet. Den IP-adresse, som Google Analytics videresender, knyttes ikke sammen med andre oplysninger fra Google.

Browser plugin

Du kan forhindre, at Google registrerer og behandler dine data ved at downloade og installere den tilgængelige browser plugin på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da.

For mere information om håndtering af brugerdata fra Google Analytics, se Googles erklæring om databeskyttelse på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da.

Behandling af kontraktoplysninger

Vi har indgået en aftale behandlingsaftale med Google og implementerer fuldt ud de strenge bestemmelser fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når Google Analytics anvendes.

Arkiveringsperiode

Data på bruger- eller hændelsesniveau, gemt af Google, som er tilknyttet cookies, bruger-id'er eller reklame-id'er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-annonce-id) vil blive anonymiseret eller slettet efter 2 måneder. For flere detaljer, klik på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=da

Google DoubleClick

Denne hjemmeside bruger funktioner i Google DoubleClick. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (herefter ”DoubleClick”).

DoubleClick bruges til online annoncering på tværs af Google-netværket. Annoncer kan skræddersys til brugerens interesser ved hjælp af DoubleClick. For eksempel kan vores annoncer blive vist i Googles søgeresultater eller i bannere tilknyttet DoubleClick.

For at kunne vise tilstrækkeligt salgsfremmende indhold til brugerne, skal DoubleClick kunne genkende den respektive besøgende, så den kan tildele de besøgte websteder, klik og andre oplysninger om brugermønster til brugeren. For at gøre dette implementerer DoubleClick cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. Enhedens fingeraftryk). De registrerede oplysninger konsolideres i en pseudonym brugerprofil, så den respektive bruger får vist målrettet reklame.

Brug af Google DoubleClick sker i forbindelse med målrettede reklamer. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Hvis der er anmodet om en tilsvarende aftale (f.eks. en aftale om opbevaring af cookies), finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af art. 6 (1) (a) GDPR; aftalen kan til enhver tid tilbagekaldes.

For yderligere information om, hvordan du framelder dig de reklamer, der vises af Google, se følgende links: policies.google.com/technologies/ads og https://adssettings.google.com/authenticated.

6. Nyhedsbrev

Oplysninger i nyhedsbreve

Hvis du vil abonnere på det nyhedsbrev, vi tilbyder på vores hjemmeside, skal vi bruge din e-mailadresse og oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse og dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere oplysninger, eller disse indsamles udelukkende på frivillig basis. Vi bruger disse data udelukkende til at sende de anmodede oplysninger og deler dem ikke med tredjeparter.

De oplysninger, du angiver i nyhedsbrevets abonnementsformular, behandles udelukkende på baggrund af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet til arkivering af data, e-mailadressen og anvendelsen af ​​disse oplysninger til afsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. ved at klikke på linket "Afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af ​​de databehandlingstransaktioner, der har fundet sted til dato, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du angiver med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder nyhedsbrevet eller nyhedsbrevets udbyder og slettes fra distributionslisten for nyhedsbrevet, efter at du afmelder nyhedsbrevet eller efter at formålet er ophørt med at gælde. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at slette eller blokere e-mailadresser fra distributionslisten for nyhedsbrevet inden for rammerne af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, GDPR.

Når du afmelder dit abonnement på distributionslisten for nyhedsbrevet, kan vi eller udbyderen af nyhedsbrevet gemme din e-mailadresse på en sortliste for at forhindre fremtidig distribution. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og flettes ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav til afsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Opbevaringstiden på sortlisten er tidsubegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser opvejer vores legitime interesse.

7. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

På vores hjemmeside er videoer fra hjemmesiden YouTube integreret. Ejeren af siderne er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube sikrer denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen information om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Ikke desto mindre betyder dette ikke nødvendigvis, at deling af data med YouTube-partnere kan udelukkes som et resultat af den udvidede databeskyttelsestilstand. For eksempel, uanset om du ser en video, opretter YouTube altid en forbindelse til Google DoubleClick-netværket.

Så snart du begynder at afspille en YouTube-video på dette websted, oprettes en forbindelse til YouTubes servere. Som et resultat underrettes YouTube-serveren om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores hjemmeside, giver du YouTube mulighed for direkte at tildele dine browsermønstre til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Når du afspiller en video, vil YouTube desuden kunne placere forskellige cookies på din enhed eller lignende teknologier til identificering (f.eks. enhedens fingeraftryk). På denne måde vil YouTube være i stand til at få oplysninger om besøgende på dette websted. Disse oplysninger vil blandt andet blive brugt til at generere videostatistikker med det formål at forbedre webstedets brugervenlighed og til at forhindre forsøg på at begå bedrageri.

Under visse omstændigheder kan yderligere databehandlingstransaktioner udløses, efter at du er begyndt at afspille en YouTube-video, hvilket er uden for vores kontrol.

Vi bruger YouTube til at gøre indholdet på vores hjemmeside mere tiltalende. I henhold til art. 6 (1) (f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis der er anmodet om en tilsvarende aftale, finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af art. 6 (1) (a) GDPR; aftalen kan til enhver tid tilbagekaldes.

For mere information om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, henvises til YouTubes privatlivspolitik under: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Google Web skrifttyper (lokal indlejring)

Denne hjemmeside bruger såkaldte webskrifttyper leveret af Google for at sikre ensartet brug af skrifttyper på hjemmesiden. Disse Google-webskrifttyper er installeret lokalt, så der ikke oprettes forbindelse til Googles servere i forbindelse med denne applikation.

Få mere information om Google webskrifttyper på dette link: developers.google.com/fonts/faq og se Googles erklæring om privatlivspolitik under: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Google Maps (med samtykke)

Denne hjemmeside bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at bruge ​​Google Maps-funktionerne, er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres som regel til én af ​​Googles servere i USA, hvor de arkiveres. Ejeren af ​​dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Er Google Maps blevet aktiveret, har Google mulighed for at bruge Google-webskrifttyper til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de krævede webskrifttyper i din browsercache for at kunne vis tekst og skrifttyper korrekt.

Vi bruger Google Maps til at gøre indholdet på vores hjemmeside mere tiltalende og gøre det nemt at finde de placeringer, der er vist på vores hjemmeside. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Hvis der er indhentet en respektiv samtykkeerklæring, behandles dine data udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), GDPR. Denne samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Detaljer ses her: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan få flere oplysninger om behandling af brugerdata i Googles privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

8. Brugerdefinerede tjenester

Jobansøgninger

Vi tilbyder besøgende på vores hjemmeside mulighed for at sende jobansøgninger til os (f.eks. via e-mail, via posttjenester ved at indsende online jobansøgningsskemaet). Nedenfor orienterer vi dig om omfanget, formålet og brugen af ​​de personoplysninger, der indsamles fra dig i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamling, behandling og brug af dine data vil ske i henhold til den gældende databeskyttelsesforordning (GDPR) og alle andre lovbestemmelser, og at dine data altid vil blive behandlet strengt fortroligt.

Omfang og formål med indsamling af personoplysninger

Hvis du sender en jobansøgning til os, behandler vi tilknyttede personoplysninger om dig (f.eks. kontakt- og kommunikationsoplysninger, ansøgningsdokumenter, notater taget under jobinterviews osv.), hvis de er forpligtet til at træffe en beslutning om etablering eller ansættelsesforhold. De juridiske grunde til ovennævnte er § 26 GDPR i henhold til tysk lov (forhandling om et ansættelsesforhold), art. 6 (1) (b) GDPR (generelle kontraktforhandlinger) og - forudsat at du har givet os dit samtykke - art. 6, stk. 1, litra a), GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, der er givet. Inden for vores virksomhed deles dine personoplysninger kun med personer, der er involveret i behandlingen af ​​din jobansøgning.

Hvis din jobansøgning resulterer i rekruttering, arkiveres de data, du har indsendt, på baggrund af § 26 GDPR og art. 6 (1) (b) GDPR med det formål at implementere ansættelsesforholdet i vores databehandlingssystem.

Arkiveringsperiode for personoplysninger

Hvis vi ikke er i stand til at give dig et jobtilbud, eller hvis du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os retten til at gemme de oplysninger, du har afgivet på baggrund af vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR) i op til 6 måneder efter afslutningen af ​​ansøgningsproceduren (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Bagefter slettes oplysningerne, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Opbevaringen tjener især som bevis i tilfælde af en juridisk tvist. Hvis det er tydeligt, at der kræves oplysninger efter udløbet af 6-månedersperioden (f.eks. på grund af en forestående eller afventende juridisk tvist), vil sletning kun finde sted, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere gælder.

Længere opbevaring kan også finde sted efter aftale med dig (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR), eller hvis lovpligtige datalagringskrav udelukker sletning.

Adgang til ansøgningspuljen

Hvis vi ikke giver dig et jobtilbud, kan du eventuelt deltage i vores ansøgerpulje. Hvis du bliver optaget, overføres alle dokumenter og oplysninger fra ansøgningen til ansøgningspuljen, så vi kan kontakte dig i tilfælde af passende ledige stillinger.

Adgang til ansøgerpuljen er udelukkende baseret på dit udtrykkelige samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), GDPR). Aftalen er frivillig og har ingen relation til den igangværende ansøgningsprocedure. Den berørte person kan når som helst tilbagekalde sin aftale. I dette tilfælde slettes dataene fra ansøgerpuljen uigenkaldeligt, forudsat at der ikke er nogen juridiske grunde til opbevaring.

Dataene fra ansøgerpuljen slettes uigenkaldeligt senest to år efter dit samtykke.

9. Vores sociale medier

Databehandling gennem sociale netværk

Vi har offentligt tilgængelige profiler på de sociale netværk. De sociale netværk, vi bruger, ses nedenfor.

Sociale netværk som Facebook, Twitter osv. kan generelt analysere din brugeradfærd grundigt, hvis du besøger deres websider eller en webside med integreret socialt medieindhold (f.eks. synes godt om-knappen eller reklamebannere). Når du besøger os på de sociale medier, udløses adskillige databeskyttelsesrelevante behandlingsprocesser. Her er en detaljeret redegørelse:

Når du er logget ind på din social media-konto og besøger vores social media-side, kan ejeren af social media-portalen sammenkæde dette besøg med din brugerkonto. Dine personoplysninger kan dog eventuelt også blive registreret, hvis du ikke er logget ind eller ikke har en konto hos den pågældende social media-portal. Denne dataindsamling sker så eksempelvis gennem cookies, der gemmes på din enhed, eller gennem registrering af din IP-adresse.

Ved hjælp af de på den måde registrerede data, kan ejerne af social media-portaler oprette brugerprofiler med dine præferencer og interesser. Således kan du få vist tilpassede annoncering på og udenfor den pågældende social media-side. Hvis du har en konto hos det pågældende sociale netværk, kan den tilpassede annoncering vises på alle enheder, som du er eller har været logget ind på.

Vær desuden opmærksom på, at vi ikke kan verificere alle behandlingsprocesser på social media-portalerne. Afhængigt af udbyderen, kan ejerne af social media-portalerne derfor eventuelt gennemføre flere behandlingsprocesser. Oplysninger herom finder du brugerbetingelserne og privatlivspolitikken på de pågældende social media-portaler.

Retsgrundlag

Vores sociale media-sider skal være med til at sikre os den bredest mulige tilstedeværelse på Internettet. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR. De social neværks analyseprocesser kan være baseret på forskellige retsgrundlag, der skal angives af ejerne af de sociale netværk (f.eks. samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR).

Ansvar og håndhævelse af rettigheder

Når du besøger én af vores sociale mediesider (f.eks. Facebook), er vi sammen med ejeren af ​​denne sociale medieplatform ansvarlig for de databehandlingsprocesser, der udløses under dette besøg. Du kan som udgangspunkt gøre dine rettigheder (information, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og klage) gældende over for os såvel som over for ejeren af ​​den pågældende sociale medieportal (fx Facebook).

Bemærk venligst, at vi på trods af det fælles ansvar med ejerne af de sociale medieportaler, ikke har fuldstændig indflydelse på databehandlingsprocesserne på de sociale medieportaler. Vores muligheder afhænger af den pågældende udbyders virksomhedspolitik.

Lagringsvarighed

De oplysninger, som vi indsamler via vores tilstedeværelse på de sociale medier, slettes fra vores systemer, så snart du beder os om at slette dem, du tilbagekalder dit samtykke til lagringen eller formålet med datalagringen bortfalder. Gemte cookies bliver på din enhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder – berøres ikke heraf.

Vi har ingen indflydelse på lagringsvarigheden af ​​de data, der gemmes af de sociale netværksudbydere til egne formål. For nærmere detaljer, bedes du kontakte de pågældende sociale netværksudbydere direkte (f.eks. i deres privatlivspolitik, se nedenfor).

Individuelle sociale netværk

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Udbyderen af denne service er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. De registrerede data overføres i henhold til Facebooks udsagn også til USA og til andre tredjepartslande.

Vi har en indgået en aftale med Facebook om fælles ansvar for databehandling (Controller Addendum). Af denne aftale fremgår det, hvilke dataprocesser hhv. vi og Facebook er ansvarlige for, når du besøger vores side på Facebook. Du kan læse aftalen på følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan selv tilpasse dine annonceindstillinger i din brugerkonto. For at gøre dette, klik på følgende link og log ind:https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Detaljer findes her: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Se detaljer i Facebooks privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Vi bruger Twitter, tjenesten til korte beskeder. Udbyderen er Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Du kan tilpasse dine Twitter-privatlivsindstillinger i din brugerkonto. Klik på følgende link og log ind:https://twitter.com/personalization.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Detaljer findes her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

For yderligere detaljer, se Twitters privatlivspolitik: https://twitter.com/privacy.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Udbyderen er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Detaljer findes her: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For detaljer om, hvordan de håndterer dine personlige oplysninger, se Instagrams privatlivspolitik: https://help.instagram.com/519522125107875.

Usercentrics

Klik her for at ændre dine præferencer.