Allmänna vilkor

Alla leveranser sker enligt allmänna leveransbestämmelser NL 09 såvida inte annat avtalats. 

Samtliga drag levereras med 50 mm kula, kontaktplåt, kulskydd, samtliga erforderliga skruvförband, monteringsanvisning och typskylt.

Garanti

1 år från leveransdatum, där icke annat anges. Reklamerade produkter ersätts ej om skadorna orsakats av felaktig montering eller åverkan gjorts som t ex borrning och svetsning. Samma sak gäller för felaktig skötsel som t ex påbackning och överlast. Garantin omfattar ej arbetskostnader för byte av utrustning, indirekt skada på person eller egendom, stillestånd eller driftsavbrott. Produktansvaret är begränsat till det belopp som Monoflex Nordic AB själv försäkrat sig för, vilket för närvarande är 10 miljoner SEK.

Leveransvillkor

Alla produkter levereras fritt Hallstahammar och garanteras vara felfria och oskadade vid avsändning. Om godset är skadat eller förkommet skall anmälan i första hand göras till transportföretaget. Samtliga produkter i denna rekommendationslista är normalt sett lagerförda av oss, dock kan säsongsvariationer och konstruktionsändringar påverka leveranstiden. Leverans sker från oss två gånger per dag och senast vardag efter order.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum för företag med kund-nummer hos oss. Denna kredit ges efter sedvanlig kredit-prövning. Vid eventuell försenad betalning utgår påminnelse-avgift med 60 SEK samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Varorna förblir Monoflex Nordics egendom tills full likvid erlagts.

Returer

Alla returer skall godkännas av oss. Godkända returer skall returneras till oss med betald frakt, i oskadat skick i obruten originalförpackning och med en av oss tillhandahållen retursedel, innehållande uppgifter om orsak och fakturanummer. Hanteringskostnad för kontroll och genomgång av produkter med skadade förpackningar om 20% av varans pris kommer att uttagas. Dessutom debiteras nettokostnad för saknade detaljer. Ingen returrätt lämnas på produkter som skall utgå ur sortimentet.

Pris

Samtliga angivna priser är exklusive moms och leveranskostnader samt avser SEK. Då materialpriser och valutakurser varierat mycket kraftigt de senaste åren förbehåller vi oss rätten att förändra priserna. Reservation för eventuella tryckfel.