Trailer Towing Assistant (TTA)

Det blir lätt att fickparkera
bakåt med släpvagn

Lätt att fickparkera tack vare Trailer Towing Assistant (TTA)

Att använda släpvagn blir allt viktigare år för år för både personbils- och lastbilsförare. Därigenom har antalet tillåtna släpvagnar fördubblats under de senaste 20 åren.

Men precis som den vet som har försökt fickparkera bakåt med släpvagn är styrningen kontraintuitiv, leder till alltför hastiga rattrörelser och kan leda till farliga situationer i gatutrafiken. Styrfelen leder ofta till sakskador.

I nära samarbete med Audi har Westfalia-Automotive med trailern Trailer Towing Assistant (förkortat: TTA) nu utvecklat en svängbar släpvagnskoppling med en mekanisk-elektronisk lösning, som mäter skakelvinkeln mellan dragfordon och släpvagn. Systemet har premiär i den nya modellen Audi Q7.

TTA innebär en konsekvent vidareutveckling av släpvagnskopplingen. Kopplingen, "den 4.e generationen", kommer allt mer att fungera som informationsgränssnitt och bli en intelligent anslutning mellan dragfordon och släpvagn.

Produktvideo om TTA

Titta hur TTA fungerar i detalj.

Starta videon nu!

Funktionssätt för TTA

  • I släpvagnskopplingens kulhuvud fungerar en plastring med vridbart lager och magnet som vinkelgivare, vilken roterar runt en sensor
  • Varje relativ rörelse hos släpvagnen i förhållande till dragfordonet leder till en vridrörelse hos plastringen
  • Sensorn uppfattar denna rörelse, som ögonblickligen bearbetas i fordonet och visualiseras i MMI-displayen
  • Föraren anger den önskade orienteringen för släpvagnen vid bakåtkörning via ett separat tryckvred
  • Denna motsvarar vinkeln som skall ställas in mellan fordons- och släpvagnslängsaxeln
  • Styrningen övertas av systemet - den förinställda böjningsvinkeln ställs in automatiskt
  • Föraren behöver enbart trycka på "gas och broms", varvid denne alltid kan ändra den förinställda vinkeln vid bakåtkörning

Fördelar med TTA

  • Exakt vinkelmätning tack vare en sensorupplösning på 0,01°
  • Fungerar vid alla sikt- och vädersituationer (gäller också mörker, sol, nedsmutsning, snö, frost etc.)
  • TTA kan i framtiden fungera som stabilisatorhjälp för att göra körningen med släpvagn säkrare (ger tidigare ESP -ingripande i spannstabiliseringen)

TTA i serieinsats

För närvarande erbjuds TTA från Westfalia-Automotive i nya Audi Q7 (Europapremiär i mars 2015). Där är den en komponent i Audis släpvagnsassist ARA.

Inmonteringen är redan på gång av TTA i fler fordonsmodeller som kommer att börja serietillverkas de kommande åren.
 

Körning bakåt utan TTA

Körning bakåt med TTA

Vridring & Sensor

OWL-innovationspris

I närvaro av EU-kommissionären Günther Oettinger överlämnades den 17 december 2015 „OWL-innovationspris“ till Westfalia-Automotive. I samband med prisets överlämnande visade juryn uppskattning för innovationsnivån hos TTA och ingenjörernas prestation vid utvecklandet.