Vanliga frågor

Frågor om dragkrokar

Dragkrok och olyckor
Mitt fordon har skadats baktill efter en påkörning bakifrån. Kan jag fortsätta att använda dragkroken?

När fordon med dragkrok är skadade baktill är det troligt att dragkroken också har skadats genom överbelastning. Detta ger ofta en permanent deformation på dragkroken. Andra tecken som tyder på skada är exempelvis ytskador, ovanliga hack, snedvridning på synliga områden eller glapp i den rörliga delen på dragkrok med demonterbar kula. Vi kontrollerar alla dragkrokar som skickas till oss med en speciell referensmätare. Om dimensionerna på dragkroken inte längre är inom gällande referensvärden har dragkroken troligtvis skadats av överbelastningen. Det är inte tillåtet att fortsätta att använda en sådan dragkrok.

Kontroll av mått på dragkroken ger inte information om eventuella sprickor eller sprickinitiering som avsevärt minskar utmattningshållfasthet. Allteftersom tiden går kan begynnande sprickor leda till fullständigt haveri av dragkroken när den används. En sprickkontroll, t.ex. med hjälp av penetrations-provning eller röntgen, är mycket tidskrävande och lönar sig inte i de flesta fall. Om du är osäker rekommenderar vi i allmänhet att du byter ut dragkroken, även om det slutliga beslutet skall göras av tekniker.

Monteringsanvisning
Jag behöver en Monterings/Bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning till dragkroken skall förvaras tillsammans med fordonets övriga dokument.  Dessa fungerar som underlag för den allmänna bilprovningen. Du kan hämta anvisningar från vår webbplats eller begära dem via mail.

Nycklar till avtagbara dragkrokar
Jag har förlorat nyckeln till min löstagbara dragkrok. Vad kan jag göra?

Du bör alltid notera numret på nyckeln när du får din avtagbara dragkrok. Detta nummer är präglat på huvudet av nyckeln. Med detta nyckelnummer kan din verkstad begära en ny nyckel från oss när som helst.
Om du inte noterat numret på din nyckel, kan din verkstad eller bil återförsäljare beställa ett nyckelset från oss (mot Deposition). Detta set innehåller alla tillgängliga nycklar. Efter att ha fått ett nyckelset provar man tills rätt nyckel hittas och skickar sedan tillbaka hela setet. Du kan då beställa den rätta nyckeln eller nycklarna genom din återförsäljare.

Typskylt
Typskylt saknas TILL min dragkrok

Monoflex Nordic AB avsäger sig ansvaret på dragkrokar köpta i andra hand, då Monoflex Nordic AB inte kan försäkra kvalitén på dessa drag skickar vi inte ut de typskyltar som behövs på dragkroken vid kontroll besiktning.

Monteringsanvisningar finns att skriva ut från hemsidan, vissa dragkrokar har utgått och dessa monteringsanvisningar finns inte längre upplagda.

Ändra kulans position
Får jag ändra kulans position, exempelvis med en adapterplatta?

Nej, våra dragkrokar är testade i befintligt skick. Dragkrokens kvalité ändras om positionen ljusteras. 

Test

text

Frågor om elsatserBlinkande Funktionen saknas  
Varför fungerar signalerna inte korrekt på släpvagnen och baktill på fordonet efter installation av ett Top Tronic system?

I de flesta fall beror detta på att man inte har anslutit kontinuerlig positiv ström till ett extra relä. Vänligen kontrollera detta.

C2 indikeringslampa saknas
Varför har C2 funktion har inte inkluderats i min elkabelsats?

C2 funktion ingår i allmänhet i elkabelsatsen.  Men med Top Tronic system behövs de inte och ingår därför inte.

Kontroll av Elsystem
Den diodtestare som jag använder för att inspektera den elektriska utrustningen lyser som en ”julgran”. Vad kan jag göra?

Diodtestare är inte lämplig för kontroll på grund av att Modulen i elkabelsatsen måste ha rätt motstånd. Använd en ljusramp med alla funktioner eller en släpvagn (för att få rätt motstånd).

 

Styrenhet summer
När jag kontrollerade det elektriska systemet, börjar styrenheten att surra. Vad kan jag göra?

Kontrollera om det är någon trasig lampa på släpet eller om det är fel effekt på någon av lamporna.