Teknisk Information

D-VÄRDE

Detta är ett beräknat värde utifrån bilens ”vikter” som används vid hållfasthetsprovning. 

                 (bilens totalvikt X maximal släpvagnsvikt)  X 9,81
D-värde = ____________________________________________________
                 (bilens totalvikt + maximal släpvagnsvikt)  X 1000

Modellbeteckning

När ingen uppgift om karosstyp anges efter bilmodellens namn finns endast en karosstyp. För karosstyper där tveksamhet om karossens benämning finns, används i första hand bilfabrikantens modellnamn. Vid tveksamheter kontakta vår försäljningsorganisation. 
OBS! Detta är endast en rekommendationslista. Inga fullständiga garantier angående passform kan lämnas p.g.a. att förändringar på bilar sker även efter denna listas tryckning, ofta utan vår eller bilimportörens vetskap. Skillnader kan också förekomma mellan olika länder.

Provning

Drag som är konstruerade 1995 och senare har provats enligt EU-direktivet 94/20. Äldre drag är dimensionerade enligt hållfasthetskraven i SS 3501. För de drag där släpvagnsvikten överstiger 1500 kg har hållfasthetsprover enligt SS 3501 genomförts. Kulor och kopplingar i denna rekommendationslista är i första hand avsedda att monteras på dragfordon med högsta totalvikt 5000 kg.

REKOMMENDERAD ELKABELSATS

Här anges den mest lämpliga elsatsen till respektive bilmodell som ingår i vårt sortiment. Graden av anpassning varierar beroende på bilfabrikat och tillverkare av elsats. Vi använder oss av tillverkare i Tyskland, Frankrike, Holland och Sverige. Vissa elsatser är helt anpassade till en bilmodell med kontakter av plug-in typ, delade kabelstammar och reläsatser för att minimera belastningen på bilens ordinarie elsystem. Vissa har endast har en lämplig längd. Kontakta vår försäljningsorganisation för utförligare information.

REKOMMENDERAT KOPPLINGSSCHEMA

D-VÄRDE

Detta är ett beräknat värde utifrån bilens ”vikter” som används vid hållfasthetsprovning. 

                 (bilens totalvikt X maximal släpvagnsvikt)  X 9,81
D-värde = ____________________________________________________
                 (bilens totalvikt + maximal släpvagnsvikt)  X 1000

Modellbeteckning

När ingen uppgift om karosstyp anges efter bilmodellens namn finns endast en karosstyp. För karosstyper där tveksamhet om karossens benämning finns, används i första hand bilfabrikantens modellnamn. Vid tveksamheter kontakta vår försäljningsorganisation. 
OBS! Detta är endast en rekommendationslista. Inga fullständiga garantier angående passform kan lämnas p.g.a. att förändringar på bilar sker även efter denna listas tryckning, ofta utan vår eller bilimportörens vetskap. Skillnader kan också förekomma mellan olika länder.

Provning

Drag som är konstruerade 1995 och senare har provats enligt EU-direktivet 94/20. Äldre drag är dimensionerade enligt hållfasthetskraven i SS 3501. För de drag där släpvagnsvikten överstiger 1500 kg har hållfasthetsprover enligt SS 3501 genomförts. Kulor och kopplingar i denna rekommendationslista är i första hand avsedda att monteras på dragfordon med högsta totalvikt 5000 kg.

REKOMMENDERAD ELKABELSATS

Här anges den mest lämpliga elsatsen till respektive bilmodell som ingår i vårt sortiment. Graden av anpassning varierar beroende på bilfabrikat och tillverkare av elsats. Vi använder oss av tillverkare i Tyskland, Frankrike, Holland och Sverige. Vissa elsatser är helt anpassade till en bilmodell med kontakter av plug-in typ, delade kabelstammar och reläsatser för att minimera belastningen på bilens ordinarie elsystem. Vissa har endast har en lämplig längd. Kontakta vår försäljningsorganisation för utförligare information.

REKOMMENDERAT KOPPLINGSSCHEMA