Teknisk Information

D-VÄRDE

Detta är ett beräknat värde utifrån bilens ”vikter” som används vid hållfasthetsprovning. 

                 (bilens totalvikt X maximal släpvagnsvikt)  X 9,81
D-värde = ____________________________________________________
                 (bilens totalvikt + maximal släpvagnsvikt)  X 1000

Modellbeteckning

När ingen uppgift om karosstyp anges efter bilmodellens namn finns endast en karosstyp. För karosstyper där tveksamhet om karossens benämning finns, används i första hand bilfabrikantens modellnamn. Vid tveksamheter kontakta vår försäljningsorganisation. 
OBS! Detta är endast en rekommendationslista. Inga fullständiga garantier angående passform kan lämnas p.g.a. att förändringar på bilar sker även efter denna listas tryckning, ofta utan vår eller bilimportörens vetskap. Skillnader kan också förekomma mellan olika länder.

Provning

Drag som är konstruerade 1995 och senare har provats enligt EU-direktivet 94/20. Äldre drag är dimensionerade enligt hållfasthetskraven i SS 3501. För de drag där släpvagnsvikten överstiger 1500 kg har hållfasthetsprover enligt SS 3501 genomförts. Kulor och kopplingar i denna rekommendationslista är i första hand avsedda att monteras på dragfordon med högsta totalvikt 5000 kg.

REKOMMENDERAD ELKABELSATS

Här anges den mest lämpliga elsatsen till respektive bilmodell som ingår i vårt sortiment. Graden av anpassning varierar beroende på bilfabrikat och tillverkare av elsats. Vi använder oss av tillverkare i Tyskland, Frankrike, Holland och Sverige. Vissa elsatser är helt anpassade till en bilmodell med kontakter av plug-in typ, delade kabelstammar och reläsatser för att minimera belastningen på bilens ordinarie elsystem. Vissa har endast har en lämplig längd. Kontakta vår försäljningsorganisation för utförligare information.

REKOMMENDERAT KOPPLINGSSCHEMA

D-VÄRDE

Detta är ett beräknat värde utifrån bilens ”vikter” som används vid hållfasthetsprovning. 

                 (bilens totalvikt X maximal släpvagnsvikt)  X 9,81
D-värde = ____________________________________________________
                 (bilens totalvikt + maximal släpvagnsvikt)  X 1000

Modellbeteckning

När ingen uppgift om karosstyp anges efter bilmodellens namn finns endast en karosstyp. För karosstyper där tveksamhet om karossens benämning finns, används i första hand bilfabrikantens modellnamn. Vid tveksamheter kontakta vår försäljningsorganisation. 
OBS! Detta är endast en rekommendationslista. Inga fullständiga garantier angående passform kan lämnas p.g.a. att förändringar på bilar sker även efter denna listas tryckning, ofta utan vår eller bilimportörens vetskap. Skillnader kan också förekomma mellan olika länder.

Provning

Drag som är konstruerade 1995 och senare har provats enligt EU-direktivet 94/20. Äldre drag är dimensionerade enligt hållfasthetskraven i SS 3501. För de drag där släpvagnsvikten överstiger 1500 kg har hållfasthetsprover enligt SS 3501 genomförts. Kulor och kopplingar i denna rekommendationslista är i första hand avsedda att monteras på dragfordon med högsta totalvikt 5000 kg.

REKOMMENDERAD ELKABELSATS

Här anges den mest lämpliga elsatsen till respektive bilmodell som ingår i vårt sortiment. Graden av anpassning varierar beroende på bilfabrikat och tillverkare av elsats. Vi använder oss av tillverkare i Tyskland, Frankrike, Holland och Sverige. Vissa elsatser är helt anpassade till en bilmodell med kontakter av plug-in typ, delade kabelstammar och reläsatser för att minimera belastningen på bilens ordinarie elsystem. Vissa har endast har en lämplig längd. Kontakta vår försäljningsorganisation för utförligare information.

REKOMMENDERAT KOPPLINGSSCHEMA

SLÄPVAGNSVIKT

I denna kolumn anges dragbalkens högsta tillåtna släpvagnsvikt. Denna vikt överensstämmer inte alltid med bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt som kan vara högre eller lägre.
Om dragbalken kombineras med något tillbehör som kulans påverkar längd och höjd från bilens infästningspunkter garanteras inte den högsta tillåtna släpvagnsvikten. För information kontakta vår tekniska personal.

Typ av drag

Fast kula: Fastsvetsad eller skruvad kula som ej kan kombineras med andra tillbehör förutom cykelhållare. 
Monoflex: En lätt och säker demonterbar kula som kan kombineras med alla våra Monoflex-tillbehör. 
Monoflex II: En lätt och säker demonterbar kula som kan kombineras med alla våra Monoflex II-tillbehör. 
S-kula: En kula monterad med 2 st M16 skruvar. Kan demonteras och kombineras med alla våra tillbehör. 
High-Range: En lätt demonterbar konsol som kan kombineras med alla våra tillbehör. På konsolen finns också en kula monterad med 2 st M16 skruvar. Denna kan demonteras och kombineras med många våra tillbehör. 
Automatisk Horisontal: Lätt demonterbar med låsmekanism på kulan. 
Automatisk Vertikal: Lätt demonterbar med låsmekanism på kulan.

VIKT

Dragets och kulans vikt i kg.

YTBEHANDLING

För bästa korrosionsskydd används flera lager med ytbehandling. Oftast används först en ”primer” som förhindrar spridning av korrosion under pulverlacken, även om skador på pulverlacken uppstår. Vissa produkter som importeras har endast pulverlackats. Tillbehörens ytbehandling är elförzinkning, varmförzinkning, primer och/eller pulverlack.

Åtdragningsmoment för våra produkter [Nm]

                          M6   M8  M10  M12  M14  M16
Klass 8.8            9,9   24    48     83     132    200    
Klass 10.9          14    34    67     117   185    285